Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 11
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 11
Antatt antall uoppdagede arter 4
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.