Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e]
T7-C-10 kalkrikt ekstremsnøleie
s-[KA·f|e]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s-[KI·b|a]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s-[KI·b|a]
V6-C-1 kalkfattig og intermediært moderat våtsnøleie
v, s+[SV∙d|e]
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v, s+[SV∙d|e]
V6-C-3 kalkfattig og intermediært seint våtsnøleie
v, s+[SV∙d|e]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s+[SV∙d|e]
V6-C-6 kalkrikt ekstrem-våtsnøleie
v
10