Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
sterk relativ skilleart[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
vanlig art
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
vanlig art, svak relativ skilleartKA·f|e]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
mengdeart
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
vanlig art
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
vanlig art