Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, t¤[KA·bc]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s-[KA·e|f]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, t¤[SV·cd],s*[KA·b|a]
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
s-[KA·e|f]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, t¤[SV·cd]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v, t¤[SV·cd]
T7-C-10 kalkrikt ekstremsnøleie
V6-C-1 kalkfattig og intermediært moderat våtsnøleie
v, s+[SV∙d|e]
Se fler