Klassifisering
Kategori

Fastlands-Norge med havområder

Gjeldende kategori er svært høy risiko SE

Svært høy risiko Se vurdering i Fremmedartslista 2018

Svalbard

Gjeldende kategori er lav risiko LO

Lav risiko Se vurdering i Fremmedartslista 2018
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.