Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: CR

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 CR
Global rødliste 2010 LC