Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder


Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:


Risikovurderinger

Gjeldende kategori: CR


Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 CR
Global rødliste 2010 LC