Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
s+[KA·f|e]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s+[KA·d|c]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v*, s-[KA·f|e]
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
s*[KA∙e|d]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v*
V5-C-1 svak varmkilde
v
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v, s-[KA∙g|f]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
m
T9-C-2 kalkrik mosetundra
v
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s-[KA∙g|f]
10