Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
s-[KA∙h|g]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T3-C-4 intermediær leside
v, s-[UF·c|d], s+[KA·d|c]
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s+[KA·d|c],s+[UF·e|f]
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v*, t¤[KA·fg],s-[UF·c|d]
Se fler