Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 446
Limniske 178
Terrestriske 1
Marine 267
Antatt antall uoppdagede arter 2,554
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.