Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Autographa gamma
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: LC