Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T24-C-2 ettårsdriftvoll
svak relativ skilleart[VF·f|e]
Risikovurderinger

Gjeldende kategori: NT

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 NT