Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
v
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v, s*[UF·f|e]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s-[KA·g|h],s*[UF·f|e]