Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T8-C-3 fugletopp
v
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
v
T2-C-6 åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark
v, s-[UF∙g|f]
T4-C-9 lyngskog
s+[KA∙d|c],[UF·e|d]
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
v, s+[UF·e|d]
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, t¤[KA·de],s+[UF·d|c]
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
v
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, t¤[KA·de]
T4-C-15 lav-lågurtskog
v
10