Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-3 sterkt intermediære og litt kalkrike myrflater
sterk relativ skilleart[KA·e|d]
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
vanlig art
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
vanlig art
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder
vanlig art
V9-C-2 intermediær semi-naturlig myr
sterk relativ skilleart[KA·e|d]
V9-C-3 kalkrik semi-naturlig myr
vanlig art