Beskrivelse
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
  • Amoebozoa Rike

  • Vitenskapelig navn
  • Amoebozoa
  • Bokmål
  • slimriket
  • Nynorsk
  • slimriket

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.