Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
  • Alveolata Rike

  • Vitenskapelig navn
  • Alveolata
  • Bokmål
  • alveolatriket, ikke lenger i bruk
  • Nynorsk
  • alveolatriket, ikkje lenger i bruk

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.