Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s+[KA·b|a]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v*, s+[SV·b|c],t¤[KA·de]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s+[KA·b|a]
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
m, v