Art Tortella glareicola T.A.Chr.

(synonym)

Varietet Tortella flavovirens glareicola (T.A.Chr.) Crundw. & Nyholm

Populærnavn
  • Bokmål
  • Nynorsk
  • Vitenskapelig navn ID
    • 200838