Populærnavn
  • Bokmål
    • skoggresshoppe
  • Nynorsk
    • skoggrashoppe
  • Vitenskapelig navn ID
    • 112756
Synonymer