Populærnavn
  • Bokmål
    • lyst urtefly
  • Nynorsk
    • lyst urtefly
  • Vitenskapelig navn ID
    • 47860