Populærnavn
  • Bokmål
    • lyst klippefly
  • Nynorsk
    • lyst klippefly
  • Vitenskapelig navn ID
    • 47723
Synonymer