Art Corticium subulatum Bourdot & Galzin

(synonym)

Art Tubulicrinis subulatus (Bourdot & Galzin) Donk

Populærnavn
  • Bokmål
  • Nynorsk
  • Vitenskapelig navn ID
    • 62814