Art Corticium lundellii Bourdot

(synonym)

Art Hypochnicium lundellii (Bourdot) J. Erikss.

Populærnavn
  • Bokmål
  • Nynorsk
  • Vitenskapelig navn ID
    • 62730