Art Krittvoksskinn Corticium cretaceum (Bourdot & Galzin) S. Lundell & Nannf.

(synonym)

Art Krittvoksskinn Phlebia cretacea (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Hjortstam

Populærnavn
  • Bokmål
    • krittvoksskinn
  • Nynorsk
    • kritvoksskinn
  • Vitenskapelig navn ID
    • 62662