Populærnavn
  • Bokmål
    • skogengfly
  • Nynorsk
    • skogengfly
  • Vitenskapelig navn ID
    • 47509
Synonymer