RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Deschampsia sukatschewii borealis  (Trautv.) Tzvelev

tundrabunke

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Se tundrabunke Deschampsia sukatschewii.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC