RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Kobresia simpliciuscula subholarctica  T.V.Egorova

polarmyrtust

Kategori for Svalbard - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
15,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Se myrtust Kobresia simpliciuscula.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
  • Publikasjoner

    • Engelskjøn, T., Alsos, I.G. & Lund, L. 2003. Twenty of the most thermophilous vascular plant species in Svalbard and their conservation status. Polar Research 22: 317-339
    • Elvebakk, A. & Nilsen, L. 2002. Indre Wijdefjorden med sidefjordar: eit botanisk unikt steppeområde. Rapport til Sysselmannen på Svalbard utgitt av Universitetet i Tromsø 66 s.
    • Elvebakk, A. 1993. Myrtust (Kobresia simpliciuscula) på Svalbard. Polarflokken. 17: 249-254