RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Potentilla crantzii  (Crantz) Beck ex Fritsch

flekkmure

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
B2a(i)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
a.i
Kraftig fragmentering
Flekkmure Potentilla crantzii vurderes som nær truet (NT) på grunn av relativt få forekomster og fragmentert utbredelse der avstanden mellom lokalitetene og lokalitetsgruppene er langt over normal spredningsdistanse. Dette er en oppgradering fra trygg i forrige rødliste, på grunn av at fragmentert utbredelse er trukket inn i vurderingen. Den er en av de relativt varmekjære artene på Svalbard (og Jan Mayen) og knyttet til termisk gunstige lokaliteter (‘urtelier’) i bratte sørvendte skråninger og berg og i fuglefjell. På Svalbard er den begrenset til fjordstrøk på Spitsbergen fra Hornsund nord til Liefdefjorden. Antallet kjente forekomster og forekomstgrupper er relativt stort (ca. 14 på Spitsbergen). Forekomstene virker stabile og er mest trolig relikte siden postglasial varmetid. Dette er en art som kan favoriseres av temperaturøkning. Totalutbredelsen er amfi-atlantisk med et mindre areal i øst-Canada og Grønland og et stort i Europa. Et interessant arbeid når det gjelder denne arten er Nylehn (2002).
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Fjell
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Nylehn, J. 2002. Predominant cross pollination in an alpine population of the facultative apomict, Potentilla crantzii (Cranmtz) G.Beck ex Fritsch, Rosaceae Paper in Nylehn's Dr. scient. Thesis, University of Oslo, Oslo