RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cerastium cerastoides  (L.) Britton

brearve

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Brearve Cerastium cerastoides vurderes som trygg (LC). Arten har et begrenset samlet utbredelsesområde på de norske arktiske øyene ettersom den bare forekommer på Jan Mayen og Bjørnøya. Den er til gjengjeld ganske hyppig på Bjørnøya (Engelskjøn & Schweitzer 1970, Engelskjøn 1986) og synes å være stabil. Den vil kunne ha fordel av både nedbør- og temperaturøkning. Kartet for Svalbard i Artskart per 26.01.2015 er feil; alle lokaliteter markert på Spitsbergen og Nordaustlandet bygger på opplysninger fra Jan Mayen.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Engelskjøn, T. & Schweitzer, H.-J. 1970. Studies on the flora of Bear island (Bjørnøya). I. Vascular plants. Astarte. 3: 1-36
    • Engelskjøn, T. 1986. Eco-geographic relations of the Bjørnøya vascular flora, Svalbard. Polar Research, n. s. 5: 79-127