Lentomitella cirrhosa  (Pers.: Fr.) E. Müll. & Arx

Kategori - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for sopper

Arten er ikke vurdert
Arten er ikke forsøkt vurdert på grunn av svært mangelfull kunnskap