RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena riparia  Maas Geest.

starrhette

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Starrhette (Mycena riparia) vokser på fuktige steder der den er nedbryter på Carex, Scirpus etc. Det er kun 2 kjente norske funn, Vf.: Horten (Borre), Aust-Agd.: Arendal), og arten er aktivt lett etter gjennom årene (Arne Aronsen, pers. medd.). Status og trusselbilde er uklart, men den er åpenbart en sjelden art.
Tidligere vurdering (2010)
DD