RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Martes martes  (Linnaeus, 1758)

mår

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC