RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lasionycta staudingeri  (Aurivillius, 1891)

heifjellfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten har ukjent vertsplante. Biotopen beskrives som "nakne, ofte kalkholdige, grusplatåer på fjellheden". I Norge er arten påvist på 8 lokaliteter fra Finse i Hordaland til Sør-Varanger i Finnmark. Arten fanges svært sjelden, sannsynligvis fordi dens levemåte gjør den vanskelig å oppdage. Vi kjenner ikke noen konkret trussel mot den. Mørketallet settes til 50. Arten blir ikke rødlistet.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC