RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mesapamea secalella  Remm, 1983

mindre gressengfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC