Fabula zollikoferi  (Freyer, 1836)

steppestengelfly

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge