Nycteola asiatica  (Krulikovsky, 1904)

grått viklerfly

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge