RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia expallidata  Doubleday, 1856

blek dvergmåler

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
68 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
680
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på gullris. Biotopen er skoglysninger, enger og veikanter der planten vokser. Arten er kjent fra 17 lokalieter i den sørlige delen av Sør-Norge nord til Osterøy ved Bergen. Av en eller annen merkelig grunn er arten ikke påvist i Sverige eller i Danmark. Det er et mysterium hvorfor arten er så sjelden, siden vertsplantene er så vanlig. Det samme gjelder E. groenblomi som er enda sjeldnere og lever på samme plante. Trusler mot arten er først og fremst gjengroing av engene der den finnes. Dette gjør at forekomster reduseres og fragmenteres. Mørketallet settes til 10. Arten får kategori NT (nær truet).
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Hordaland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
    • Mironov, V. 2003. The Geometrid Moths of Europe. Vol. 4. 1-464
  • URI

    • Lepidopteradatabasen