RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia inturbata  (Hübner, 1817)

lønnedvergmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever i blomstene av lønn. Biotopen er løv- eller blandingsskog med vertstreet, også hager og parker. I Norge er arten kjent fra 55 lokaliteter på Sørlandet og Østlandet nord til Mjøsa. På Vestlandet er den kun påvist i Suldal i Rogaland. Vi kan ikke se noen trussel mot artens eksistens i Norge. Mørketallet settes til 20. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC