RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Electrophaes corylata  (Thunberg, 1792)

glennemåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC