RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Heterothera serraria  (Lienig & Zeller, 1846)

taigabarmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på gran. Den har sin hovedutbredelse i indre deler av Østlandet og Trøndelag. Den foretrekker eldre skogbestand, og finnes derfor sjelden på lokaliteter preget av moderne skogbruk. Hvor sterkt skogbruket påvirker arten, er usikkert. Den er nok ikke sårbar i samme grad som enkelte arter i nattflyslekten Xestia. Selv om arten ikke får noen kategori i denne omgang, er det en art man bør være oppmerksom på. Sommerfuglen er utbredt fra Lillesand i sørvest til Hattfjelldal i nord.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen