RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Thera britannica  (Turner, 1925)

edelgranbarmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på edelgran, noen ganger lerk og andre bartrær. Biotopen er skog, hager eller plantefelt der vertstreet er plantet. Sommerfuglen er påvist på mange lokaliteter fra Farsund i sør til Vang i Valdres i nord. Arten er tydeligvis langt mer utbredt enn tidligere antatt, og den kan til en viss grad ha blitt forvekslet med sin nære slektning, Thera variata, som lever på gran. Vi ser ingen alvorlig trussel mot arten i Norge. Vi setter mørketallet til 20. Arten blir ikke rødlistet.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC