Orthonama obstipata  (Fabricius, 1794)

vandrelinjemåler

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge