RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Tetheella fluctuosa  (Hübner, 1803)

bjørkehalvspinner

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC