RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Boloria thore  (Hübner, 1803)

tors perlemorvinge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne sommerfuglen forekommer lokalt fra nordsiden av Dovre-massivet til det vestlige Finnmark, kjent fra cirka 50 lokaliteter. Den er knyttet til åpne, blomsterrike lysninger i den øvre delen av barskogsonen og i bjørkebeltet. Vertsplanten er sannsynligvis fjellfiol. Selv om arten er lokal, har vi ingen indikasjon på at den er i tilbakegang. I likhet med andre nordlige arter svinger bestandene fra år til år. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen