RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gastropacha quercifolia  (Linnaeus, 1758)

eikebladspinner

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten ble funnet som larve ved Grimstad i 1917. Dette er det eneste norske funnet. På tross av intens innsamlingsaktivitet gjennom mange år, er arten ikke gjenfunnet. Sommerfuglen lar seg lett lokke til lys, og lysfeller har vært brukt på mange lokaliteter i området siden 1950-tallet. Av den grunn anser vi arten for å være utdødd i Norge.