RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Brisingella coronata  (G. O. Sars, 1872)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Arten er registrert med spredte funn fra Sognefjorden til Lofoten på dyp over 100 m. Lengre sør i Europa er arten funnet ned til 2600 m.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC