RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Laetmatophilus tuberculatus  Bruzelius, 1859

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC)
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Vader W, Brattegard T, Mortensen LB, Larsen KM. 1997. Order Amphipoda, suborder Gammaridea (phylum Crustacea). Pp 191-212 in: Brattegard T, Holthe T (eds). Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1.
    • Brattegard T. 2011. Endringer i norsk marin bunnfauna 1997-2010. Utredning for DN 2011-8: 1-112.