Caprella ciliata  G. O. Sars

Kategori - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for krepsdyr

Arten er ikke vurdert
Arten eller artsgruppen den tilhører har uavklart systematikk