RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Andrena humilis  Imhoff, 1832

slåttesandbie

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er ikke påvist i Norge på mange år, og har sannsynligvis forsvunnet pga endringer i landbrukspraksis.