RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Andrena fulvida  Schenck, 1853

krattsandbie

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Nylig registrert fra Norge, og trolig ikke i tilbakegang.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Berg, Ø. 2000. Aculeata of Norway. 3: Eleven species of bees new to Norway (Hymenoptera: Apoidea). Norw. J. Entomol. 47: 177-181